Korku ile Umut, Modernlik ile Yerlilik Arasında

Edebiyat Dergisinde Yirminci Yüzyılın Batılı Yazarlarının Konumlandırılması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10435948

Anahtar Kelimeler:

Edebiyat, Nuri Pakdil, dünya edebiyatları, modernizm, İslamcılık

Özet

Bu makale, 1969-1984 yılları arasında çıkan Edebiyat dergisinin Batılı yazarlara nasıl bir yer verdiğini ve bu yazarların İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihsel koşullardaki rollerini nasıl değerlendirdiğini ele alarak, Edebiyat’ın dünya edebiyatlarına açılma projesinin Batı edebiyatları özelindeki imkân ve açmazlarını tartışmaktadır. Korku ve umut, modernlik ve yerlilik kavramları etrafında şekillenen bu tartışma aracılığıyla derginin kendisini Batılı yazarlar karşısında nasıl kurduğu çözümlenmektedir. Dergi yazarları, kendi içine kapanmayan, dış dünyaya ve halka açılan bir edebiyat anlayışını savunur ve mistik bir insan idealini öne çıkarırken Batılı yazarları, Batı’nın ürettiği korku ve şiddet sarmalının farkında olan fakat ideal bir çözüm sunamayan figürler olarak konumlandırırlar. Aynı zamanda, Edebiyat yazarları, kendi ideallerine olan inançları ve İslam’a olan bağlılıkları ile Batılı yazarları aştıkları iddiasında bulunurlar. Makale, yerli ve İslamî bir edebiyatın, kendisini Batı edebiyatından etkilenmeden, onu anlamaya ve yorumlamaya çalışan bir figür olarak nasıl kurduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Referanslar

“Anna Masala ile Konuşma.” Anne Masala - Nuri Pakdil söyleşisi. Edebiyat, s. 9 (Ekim 1975): 1-2.

Ay, Arif. “Döngüde Kalanlar.” Edebiyat, s. 18 (Temmuz 1976): 1-2.

Ay, Arif. “İnsana Uzanan.” Edebiyat, s. 38+33 (Ekim 1977): 8.

Ay, Arif. “Öncü Edebiyat.” Edebiyat, s. 38+49 (Şubat 1979): 3.

Borges, Jorge-Luis. “Arjantinli Bir Yazarla Konuşma: Jorge-Luis Borges Anlatıyor.” Çeviren Nuri Pakdil. Edebiyat, s. 38+29 (Haziran 1977): 3-4.

Dağ, Davut. “Hepsi de Bir Sürgünü Yaşamaktadır.” Edebiyat, s. 38+28 (Mayıs 1977): 4.

Düşünen Kalem: Nuri Pakdil. Hazırlayanlar Hüseyin Su ve Ömer Erinç. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2011.

Edebiyat Eylemi ve Nuri Pakdil. Editör Hüseyin Su. Ankara: Hece Yayınları, 2013.

Göçer, Ali. “Kara Yazılar: İçimizde Biriken Güller Olmalı.” Edebiyat, 38+78 (Temmuz 1981): 1.

Göçer, Ali ve öte. “Toplantı.” Edebiyat, s. 38+34 (Kasım 1977): 3-4.

Harmancı, Abdullah. Yazının Yükü: Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisi Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.

Kıllıoğlu, İsmail. “Zaman Döne Döne.” Edebiyat, s. 1 (Şubat 1975): 1-2.

Koç, Turan. “İnsanlığın Durumu.” Edebiyat, s. 38+47 (Aralık 1978): 5.

Kurşun, Mehmet [Ali Göçer]. “Umut, Korku, Yargı ya da Tutsaklar Kurtulacak mı?” Edebiyat, s. 38+67 (Ağustos 1980): 1-4.

Kurşun, Mehmet [Ali Göçer]. “Ussal Başkaldırı Tinsel Bağlılık.” Edebiyat, s. 38+46 (Kasım 1978): 1-3.

Kurşun, Mehmet [Ali Göçer]. “Yaşama Mazgallarının Arkasından Bakan İnsanlar.” Edebiyat, s. 38+28 (Mayıs 1977): 6-7.

Önder, Eyüp [Arif Ay]. “Sevgilerde.” Edebiyat, s. 23 (Kasım 1976): 4.

Özdemir, Şaban ve öte. “Toplantı.” Edebiyat, s. 38+33 (Ekim 1977): 1-2.

Özdenören, Rasim. “Batının Açmazı.” Edebiyat, s. 19+5 (Nisan 1972): 1.

Özdenören, Rasim. “Yunus Emre.” Edebiyat, s. 19+5 (Nisan 1972): 7.

Pakdil, Nuri. “Bir Kaç Söz.” Edebiyat, s. 38+29 (Haziran 1977): 3.

Pakdil, Nuri. “Bir Kaç Söz II.” Edebiyat, s. 39+41 (Haziran 1978): 8.

Pakdil, Nuri. “Birkaç Söz.” Edebiyat, s. 38+33 (Ekim 1977): 3.

Pakdil, Nuri. “Bir Yazarın Notları.” Edebiyat, s. 9 (Ekim 1975): 1, 4-5.

Pakdil, Nuri. “Çatışma’ya Bir Yaklaşım Denemesi.” Edebiyat, s. 1 (Şubat 1975): 1-2.

Pakdil, Nuri. “Düşünce Sıkıdenetimi.” Edebiyat, s. 38+34 (Kasım 1977) 5.

Pakdil, Nuri. “Edebiyat Dergisi Çevresinde.” Edebiyat, s. 3 (Haziran 1973): 1-2.

Pakdil, Nuri. “Orta Doğu Yazarları.” Edebiyat, s. 12+1 (Mayıs 1970): 1.

Pakdil, Nuri. “Soru.” Edebiyat, s. 5 (Haziran 1975): 1-2.

Sadıkoğlu, İlhan. “Modern Türk Edebiyatı İçinde Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisinin Yeri ve Rolü.” Yüksek Lisans Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2013.

Sonumut, Ebubekir [Nuri Pakdil]. “Arayışın Tescili.” Edebiyat, s. 7-12 (1969-1970): 3.

Sonumut, Ebubekir [Nuri Pakdil]. “Düşman.” Edebiyat, s. 3 (Haziran 1973): 1.

Yeşilyurt, Cahit. “Çöl Uzadıkça.” Edebiyat, s. 38+34 (Kasım 1977): 10.

Yeşilyurt, Cahit. “Onur Siperine Geçerek.” Edebiyat, s. 39+43 (Ağustos 1978): 1-6.

Yeşilyurt, Cahit. “Ortak Bir Dil Oluşturmak.” Edebiyat, s. 38+37 (Şubat 1978): 5.

Yetiş, İshak. “Yıldırım.” Edebiyat, s. 38+67 (Ağustos 1980): 1, 4.

Ziyaioğlu, Emin [Nuri Pakdil]. “Başlıksız.” Edebiyat, s. 5-6 (Haziran-Temmuz 1969): 6.

Ziyaioğlu, Emin [Nuri Pakdil]. “Değinmeler.” Edebiyat, s. 2 (Mart 1975): 1-3.

Ziyaioğlu, Emin [Nuri Pakdil]. “Değinmeler.” Edebiyat, s. 38+49 (Şubat 1979): 8.

Ziyaioğlu, Emin [Nuri Pakdil]. “Yazarın Biatı.” Edebiyat, s. 4 (Mayıs 1969): 1.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

Altuğ, Fatih. “Korku Ile Umut, Modernlik Ile Yerlilik Arasında: Edebiyat Dergisinde Yirminci Yüzyılın Batılı Yazarlarının Konumlandırılması”. Zemin, no. 6 (Aralık 23, 2023): 6–33. Erişim Mart 5, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/92.

Sayı

Bölüm

Makaleler