Amaç ve Kapsam

Zemin: Edebiyat, Dil ve Kültür Araştırmaları dergisinde farklı dönem ve coğrafyaların edebiyatlarını bilimsel çerçevede ele alan akademik çalışmalar yayımlanır. Dilbilim, kültür tarihi, kültürel çalışmalar, karşılaştırmalı edebiyat, antropoloji gibi çeşitli alanların yöntem ve perspektiflerinden faydalanarak hazırlanan akademik çalışmaların yanı sıra disiplinler arası yaklaşımlarla yapılmış karşılaştırmalı çalışmalar da kapsam dâhilindedir. Zemin, edebî metinleri eleştirel bakış açısıyla ele alan, veri ile kuram arasında analitik ilişkiler kuran, kurmaca ve kurmaca dışı metinleri üretim süreçleri başta olmak üzere bağlamlarıyla birlikte ele alan araştırmalara yer verme amacını taşır.

Uluslararası hakemli bir dergi olan ve yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan Zemin, Türkçe veya İngilizce hazırlanmış makaleleri kabul eder. Ulaşılır ve anlaşılır olma gayesi ile makale özlerinin makalenin yazılmadığı dile tercümesinin olması beklenir. Zemin’de araştırma makalesinin yanı sıra araştırma notu, kitap tanıtım ve değerlendirme, araştırma notu ve belge neşri mahiyetinde yazılara da yer verilir.