Genç Bir Gazetecinin, Ahmet Hidayet’in Kaleminden Büyük Taarruz Öncesi Ankara

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10435928

Anahtar Kelimeler:

Millî Mücadele, İkdam, Ahmet Hidayet Reel, Ankara, İkdam gazetesi

Özet

İkdam, Millî Mücadele’ye geniş yer veren gazetelerden biridir. Anadolu haberleri bakımından zengin olduğu kadar, karşıt basının yazılarını ve Avrupa gazetelerinde yer alan görüşleri de yorumlarıyla birlikte okuyucularına nakleder. İkdam, genç yazar Ahmet Hidayet’i [Reel] Ankara’ya muhabir olarak göndermiştir. 1921 sonu ile 1922’de “Anadolu Mektupları” başlığı altında izlenimlerini yazan Ahmet Hidayet’in yazıları İkdam’da neşredilir. Henüz pek bilinmeyen bu yazılar dönemin Ankara’sını, endişe ve heyecanlarını yansıtmaktadır. Ahmet Hidayet’in yazıları, ayrıca, bize o günlerin Ankara’sının, yeni kurulmakta olan devletin başkenti olmaya hazırlandığını da ifşa eder niteliktedir.

Referanslar

Adıvar, Halide Edib. “Şebben’in Kara Hüseyn’i.” İkdam, 8972 (9 Mart 1338/1922).

Adıvar, Halide Edib. “Yarınki Türkiye.” Vakit, 785 (12 Kanunusani 1920).

Adıvar, Halide Edib. The Turkish Ordeal. London: The Century, 1928.

Adıvar, Halide Edib. Türkün Ateşle İmtihanı. İstanbul: Çan Yayınları, 1962.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1989.

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1991.

Benbassa, Esther. Son Osmanlı Hahambaşısının Mektupları. Çeviren İrfan Yalçın. İstanbul: Doğan Kitap, 1998.

Benbassa, Esther. Un grand rabbin sepharade en politique: 1892-1923. Paris, 1990.

Beyatlı, Yahya Kemal. “Onun Sesi.” İleri (12 Mart 1337/1921).

Beyatlı, Yahya Kemal. “Yeni Bir Ufuk.” Tevhid-i Efkâr, 274-3302 (14 Mart 1338/1922).

Beyatlı, Yahya Kemal. Edebiyata Dair. İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü, 1964.

Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal. Hazırlayanlar Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman. İstanbul: Kültür Bakanlığı, 1981.

Enginün, İnci. Halide Edib Adıvar. İstanbul: Dergâh, 2019.

Göğüş, Zeynep. “Gazetecinin Evi.” Cumhuriyet, 11 Mayıs 2013.

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. “Diğer Bir Nutku Münasebetiyle.” İkdam, 8976 (8 Mart 1922).

Öztürk, Banu. “Ahmet Hidayet Reel.” Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ahmet-hidayet-reel (erişim 7 Eylül 2023).

Reel, Ahmet Hidayet. “Ankara’da Millî Bayram.” İkdam, 9035 (11 Mayıs 1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Ankara’dan Zaferimizi Takip.” İkdam, 9109 (17 Eylül 1338/1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Ankara’dan Zaferimizi Takip.” İkdam, 9159 (17 Eylül 1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Büyük Millet Meclisinde Bir Gün.” İkdam, 8915 (9 Nisan 1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Halaskârın Ankara’ya Vürudu.” İkdam, 9187 (15 Teşrin-i evvel 1338/Ekim 1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Halaskârın Ankara’ya Vürudu.” İkdam, 9187 (15 Eylül 1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Halide Hanım’ı Ziyaret,” İkdam, 8995 (1 Nisan 1338/1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Mustafa Kemal Paşa Söylerken.” İkdam, 8983 (20 Mart 1338/1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Rus Sefaretindeki Müsamere.” İkdam, 8990 (27 Mart 1922).

Reel, Ahmet Hidayet. “Tarihî Celse.” İkdam, 8911 (5 Kânunusani/Ocak 1922).

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

Enginün, İnci. “Genç Bir Gazetecinin, Ahmet Hidayet’in Kaleminden Büyük Taarruz Öncesi Ankara”. Zemin, no. 6 (Aralık 29, 2023): 160–189. Erişim Mart 5, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/87.

Sayı

Bölüm

Araştırma Notları