Mücellit Musa Safvet Efendi’nin “Satış Defteri” Üzerine Notlar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10435837

Anahtar Kelimeler:

Musa Safvet Efendi, Süheyl Ünver, mücellit, Osmanlı kitap tarihi

Özet

Bu çalışmada, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Süheyl Ünver Defter Koleksiyonu’nda 00198 katalog numarasında, “Mücellit Safvet Efendi’nin Satış Defteri” adıyla kayıtlı defterin neşri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle defterin sahibi Mücellit Safvet Efendi’nin birincil ve ikincil literatürdeki bilgilere ve ailesinin sözlü aktarımlarına dayanan biyografisi, Süheyl Ünver'in defter üzerindeki notları göz önünde bulundurularak ortaya konmakta; daha sonra defterde yer alan kitap telif ve istinsahında kullanılan yazı malzemeleri ve aletleri hakkında kısa bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışmanın sonunda 17 sayfadan oluşan defterin Latinize hali bütün olarak yayımlanmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

Yalvaç, Melek. “Mücellit Musa Safvet Efendi’nin ‘Satış Defteri’ Üzerine Notlar”. Zemin, no. 6 (Aralık 29, 2023): 286–308. Erişim Mart 5, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/79.

Sayı

Bölüm

Belgeler