Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları’nda İronik Bir İmkân(sızlık) Olarak Trajik Olan

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8028762

Anahtar Kelimeler:

trajik olan, Orhan Pamuk, Türk edebiyatı, Türk modernitesi, ironi

Özet

Bu makale, Orhan Pamuk’un ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları’nda trajik olanın nasıl kurgulandığını ve sonrasında bunun ironik bir biçimde nasıl tersyüz edildiğini incelemektedir. Bu minvalde, bu makale romanın ana karakterlerden Refik’in hikâyesine odaklanarak, Refik’in varoluşsal krizi, anlam arayışı ve başarısızlık hissiyatıyla trajik olanın kurgulanması arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Romanın analizi, Refik’in krizinin varoluşsal ve ideolojik yönlerine ve bu krizin Türk modernitesiyle ironik olarak nasıl ilişkilendirildiğine yoğunlaşmaktadır. Makalede, öncelikle, Türkiye’nin laik milliyetçi modernleşmesiyle ilişkilendirilen Refik’in varoluşsal krizinin ve başarısızlık duygusunun nasıl ve neden kaçınılmaz olarak temsil edildiği incelenmektedir. İkinci olarak, 1930’ların Batılılaşan Türkiye’sinin sosyo-tarihsel bağlamıyla ele alınan Refik’in hikayesinde, ironin nasıl alaycı bir düzlemde kullanıldığı ve bu kullanımın trajik olanı nasıl hükümsüz kıldığı irdelenmektedir.

Referanslar

Aristotle, Poetics. Translated by Kenneth A. Telford. Chicago: Henry Regnery, 1970.

Alkan, Burcu. Promethean Encounters: Representation of the Intellectual in the Modern Turkish Novel of the 1970s. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018.

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. 3rd ed. Toronto: Toronto University Press, 2009.

Bal, Mieke. “The Point of Narratology.” Poetics Today 11, no. 4 (Winter: 1990): 727-753.

Basterra, Gabriela. Seductions of Fate: Tragic Subjectivity, Ethics, Politics. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Bennett, Andrew and Nicolas Royle. “The Tragic.” In An Introduction to Literature, Criticism, and Theory. 5th ed. New York: Routledge, 2016.

Bolen, Frances E. Irony and Self-Knowledge in the Creation of Tragedy. Salzburg: Salzburg University, 1973.

Britten, F. Işıl. “The Anxiety of Writing the First Novel: Houses as Symbols in Cevdet Bey ve Oğulları and Buddenbrooks: Verfall Einer Familie.” Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 8, no. 15 (2018): 90-102.

Brooks, Peter. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

Brooks, Peter. Realist Vision. New Haven, CT: Yale University Press, 2005.

Castle, Gregory. “Destinies of Bildung: Belatedness and the Modernist Novel.” In A History of the Modernist Novel, edited by Gregory Castle, 483-508. New York: Cambridge University Press, 2015.

Doğan, Zafer. Orhan Pamuk Edebiyatında Tarih ve Kimlik Söylemi. Istanbul: İthaki, 2014.

Felski, Rita. “Introduction.” New Literary History 35, no. 1 (2004): v-xx.

Finn, Robert. The Early Turkish Novels 1872-1900. Istanbul: Isis Press, 1984.

Fludernik, Monica. An Introduction to Narratology. Translated by Patricia Häusler-Greenfield and Monika Fludernik. London: Routledge, 2009.

Glicksberg, Charles I. The Tragic Vision in the Twentieth Century Literature. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1963.

Heilman, Robert Bechtold. Tragedy and Melodrama: Versions of Experience. Seattle: University of Washington Press, 1968.

Hoxby, Blair. What was Tragedy: Theory and the Early Modern Canon. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Işık, Beril. Aydınlıktan Karanlığa İktidar: Orhan Pamuk Romanlarında Demiryolu. Istanbul: İletişim, 2012.

Jaspers, Karl. Tragedy is not Enough. Translated by Harald A. T. Reiche, H. T. Moore, and Karl W. Deutsch. Boston: The Beacon Press, 1952.

Kern, Stephen. The Modernist Novel: A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Kontje, Todd. Private Lives in the Public Sphere: The German Bildungsroman as Metafiction. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1992.

Köksal, Duygu. “Domesticating the Avant-garde in a Nationalist Era: Aesthetic Modernism in 1930s Turkey.” New Perspectives on Turkey, no. 50 (2015): 29-53.

Köroğlu, Erol. “Başlangıç: Cevdet Bey ve Oğulları’nda Niyet ve Yöntem.” In Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, edited by Nüket Esen and Engin Kılıç, 79-124. Istanbul: YKY, 2018.

Krieger, Murray. The Tragic Vision The Confrontation of Extremity. Baltimore: John Hopkins University Press, 1973.

Lakoff, Georg and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Leech, Clifford. Tragedy. London: Methuen & Co, 1969.

Maffesoli, Michel. “The Return of the Tragic in Postmodern Society.” Translated by Rita Felski, Allan Megill, and Marilyn Gaddis Rose. New Literary History 35, no. 1 (Winter 2004): 133-149.

Palmer, Richard H. Tragedy and The Tragic: An Analytical Guide. Westport, CT: Greenwood Press, 1992.

Pamuk, Orhan. Cevdet Bey ve Oğulları. 6th ed. Istanbul: YKY, 2018.

Pamuk, Orhan. “SONSÖZ Ülke, Aile Roman.” In Cevdet Bey ve Oğulları, 575-580. 6th ed. Istanbul: YKY, 2018.

Parla, Jale. “Dark Knowledge Befits the Color: Turkish Novelists Interrogate the Ideology of Light.” New Perspectives on Turkey 41 (2009): 9-42.

Parla, Jale. “Orhan Pamuk’a Yazıyla Kefaret.” In Orhan Pamuk’a Yazıyla Kefaret. Istanbul: YKY, 2018.

Parla, Jale. Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım. 3rd ed. Istanbul: İletişim, 2015.

Rabinowitz, Nancy. Greek Tragedy. Malden, MA: Blackwell, 2008.

Ricoeur, Paul. Time and Narrative. Vol. 3. Translated by Kathleen Blamey and David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

Sewall, Richard B. The Vision of Tragedy. New Haven, CT: Yale University Press, 1980.

Slaughter, Joseph R. “Bildungsroman/Küntslerroman.” In The Encyclopedia of the Novel, edited by Peter Melville Morgan, 93-97. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2010.

Storm, William. After Dionysus: A Theory of the Tragic. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998.

Tekeli, İlhan. “Cevdet Bey’in Oğlu Refik’te Kadroculuğun Üretilemeyişi Üzerine.” In Orhan Pamuk’u Anlamak, edited by Engin Kılıç, 45-59. Istanbul: İletişim, 2000.

Williams, Rowan. The Tragic Imagination. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Yayınlanmış

2023-06-21

Nasıl Atıf Yapılır

Nuri, Ahmed. “Orhan Pamuk’un Cevdet Bey Ve Oğulları’nda İronik Bir İmkân(sızlık) Olarak Trajik Olan”. Zemin, no. 5 (Haziran 21, 2023): 24–49. Erişim Mart 5, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/59.

Sayı

Bölüm

Makaleler