Türkçe Sözlük, 12. Baskı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10435913

Anahtar Kelimeler:

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, sözlükbilim

Özet

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’ün on ikinci baskısı, Türk sözlükçülüğünde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Bu baskı, güncel toplumsal ve teknolojik değişimleri dile aksettirdiği gibi kelime ve izahlarda da birtakım yenilikler sunmuş, dildeki iktidar odakları ile sosyal medya arasındaki etkileşimi ortaya sermiştir. Ayrıca, sözlük bazı ciddi imla değişiklikleri de vaz etmektedir. Sözlük yazımındaki çağdaş eğilimlerin ve konuşurların ses tercihlerinin mezcedilmesi ile dikkat çeken bu son baskı, siyasi ve akademik tartışmalara gebe güncellemeler ihtiva etmektedir.

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

Iskender, Halil. “Türkçe Sözlük, 12. Baskı”. Zemin, no. 6 (Aralık 29, 2023): 230–241. Erişim Mart 5, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/96.

Sayı

Bölüm

Kitabiyat