Nil Ö. Palabıyık, Silent Teachers: Turkish Books and Oriental Learning in Early Modern Europe, 1544–1669

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10435909

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı Türkçesi, Türkçe el yazmaları, Oryantalistik çalışmalar, Türkçe, Arapça, Farsça

Özet

Ele alınan kitap, erken modern dönemde oryantalistlerin çalışmalarında Osmanlı Türkçesinin yeri konusunda mevcut anlayışımızı yeniden gözden geçirmemizi sağlamaktadır. Odak noktasına oryantalistlerin ürettiği basılmış dilbilgisi ve çevirilerini almak yerine, erken modern dönemde basılmış kitapların belirli nüshalarının, oryantalistlerin sahip olduğu Türkçe el yazmalarının ve okumalarının yazılı izlerini incelemektedir. Bu bağlamda, yazar Paris, Leiden ve birkaç Alman üniversite kentindeki oryantalistlerin, zor Arapça ve Farsça metinleri açıklamak için Türkçe yorumlardan, sözlüklerden ve okumaya yardımcı diğer kaynaklardan yararlanarak Osmanlı alimlerinin yöntemlerini nasıl taklit ettiklerini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla Silent Teachers erken modern oryantalistlerinin Osmanlı Türkçesi çalışmalarına atfettikleri önemi göstermektedir.

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

Knights, Theo. “Nil Ö. Palabıyık, Silent Teachers: Turkish Books and Oriental Learning in Early Modern Europe, 1544–1669”. Zemin, no. 6 (Aralık 29, 2023): 242–247. Erişim Mart 5, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/86.

Sayı

Bölüm

Kitabiyat