Veliahd Abdülmecid Efendi-Rıza Tevfik İlişkisine Dair Birkaç Mektup

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8033593

Anahtar Kelimeler:

Abdülmecid Efendi, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Abdülhak Hâmid, Finten, Abdülmecid Efendi Köşkü

Özet

"Rıza Tevfik’in (ö. 1949) Abdülmecid Efendi (ö. 1944) ile ilişkisi ne zaman ve nasıl başladı, bunu kesin olarak bilemiyoruz. Ancak Finten’in yayımlanışı dolayısıyla Bağlarbaşı’ndaki ziyafete özel olarak onu da daveti,  Rıza Tevfik’in 1918 yılında yayımlanan Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi’ni ona ithaf etmesi ve bir makalesi dolayısıyla hatıratında yer verdiği mektubu ile diğer belgeler, veliahdın Rıza Tevfik ile olan samimiyetini ve yakın ilişkisini göstermektedir..."

Referanslar

Batur, Afife. “Abdülmecid Efendi Köşkü.” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. c. 1. İstanbul: Tarih Vakfı, 1993.

Enginün, İnci. Abdülhak Hâmit Tarhan: Makaleler - Belgeler. İstanbul: Dergâh, 2021.

Hanedandan Bir Ressam: Abdülmecid Efendi. Hazırlayan Ömer Faruk Şerifoğlu. İstanbul: YKY, 2004.

İnalcık, Halil. Şair ve Patron. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2003.

Küçük, Cevdet. “Abdülmecid Efendi.” TDVİA. c. 1. İstanbul: TDV, 1988.

Sakaoğlu, Necdet. “Abdülmecid Efendi.” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. c. 1. İstanbul: Tarih Vakfı, 1993.

Okay, M. Orhan. “Devletliler ve Sanatkârlar.” Silik Fotoğraflar: Portreler, 242-245. İstanbul: Dergâh, 2013.

Pala, İskender. Şiirin Sultanları. İstanbul: İBB, 2010.

Rıza Tevfik [Bölükbaşı]. Biraz da Ben Konuşayım. Hazırlayan Abdullah Uçman. İstanbul: İletişim, 2013.

Rıza Tevfik. “Bir Kelime Hakkında.” Tasvîr-i Efkâr, s. 2522 (22 Temmuz 1918).

Rıza Tevfik. Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi. Dersaadet: Kanaat Matbaası 1334 [1917].

Uçman, Abdullah. “Finten’in Yayınlanışı Dolayısıyla Düzenlenen İki Toplantı.” Dergâh, s. 328 (Haziran 2017): 30-31.

Yücebaş, Hilmi. Filozof Rıza Tevfik: Hayatı, Hatıraları, Şiirleri, 5. bs. İstanbul: Gül Matbaası, 1978.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-21

Nasıl Atıf Yapılır

Uçman, Abdullah. “Veliahd Abdülmecid Efendi-Rıza Tevfik İlişkisine Dair Birkaç Mektup”. Zemin, no. 5 (Haziran 21, 2023): 202–213. Erişim Mayıs 28, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/68.

Sayı

Bölüm

Belgeler