Türk ve İslam Eserleri Müzesinde Bulunan Bir Fatih Kütüphanesi Kataloğu (TİEM Yazma 2216)

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12518739

Özet

Araştırma Notu:

Türk ve İslam Eserleri Müzesinde Bulunan Bir Fatih Kütüphanesi Kataloğu (TİEM Yazma 2216)

Referanslar

BOA.D.BŞM.MHF. d 12578

BOA.TSMA. d.23.

SK-Nuruosmaniye 5194-41.

SK-Yazma Bağışlar 241; 242.

SK-Yazma Fihrist 25-5.

TİEM Yazma 2216.

VGMA, defter 2213.

Ârif Hikmet. Tezkire-i Şu‘arâ, İnceleme-Çeviriyazı-İndeksli Tıpkıbasım. Hazırlayan Sadık Erdem. Ankara: TTK, 2014.

Aynur, Hatice. “Tiryaki Mehmed Paşa’nın Kütüphanesi Yapıldı mı?” Meral Alpay’a Armağan, hazırlayan Hülya Dilek-Kayaoğlu, 189-197. İstanbul, 2007.

Aynur, Hatice. “Nâ-bedîd Bir Kütüphane İçin İkinci Tarih Manzumesi: Feyzî’nin Tiryaki Mehmed Paşa Kütüphanesi’ne Şiiri.” Zemin, s. 7 (2024): 146-155.

Bayraktar, Nimet. “Yazma ve Basma Kütüphane Fihristleri.” Türk Dünyası Araştırmaları, s. 21 (Aralık 1982): 127-160.

Erünsal, İsmail E. Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik: Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu. 3. bs. İstanbul: Timaş, 2020.

Kut, Günay ve Nimet Bayraktar. Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1984.

Takamatsu, Yoichi. “I. Mahmûd Döneminde Ayasofya Kütüphanesi ve Koleksiyonu.” Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar; I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754), hazırlayan Hatice Aynur, 308-357. c. 1. İstanbul: Dergâh, 2020.

Takamatsu, Yoichi. “I. Mahmûd’un Kurduğu Üç Kütüphane: Ayasofya, Fatih, Galatasaray Kütüphaneleri.” Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri ve Koleksiyonlar: İtibar ve İhtiras, hazırlayanlar Tülay Artan ve Hatice Aynur, 43-129. İstanbul: Dergâh, 2022.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-28

Nasıl Atıf Yapılır

Takamatsu, Yoichi. “Türk Ve İslam Eserleri Müzesinde Bulunan Bir Fatih Kütüphanesi Kataloğu (TİEM Yazma 2216)”. Zemin, no. 7 (Haziran 28, 2024): 156–177. Erişim Temmuz 16, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/117.

Sayı

Bölüm

Araştırma Notları