Banu Başer, Tarihî Kırım Türkçesinde Fiil: Kırım Diplomatik Yarlıkları

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12518638

Özet

Kitabiyat:

Banu Başer. Tarihî Kırım Türkçesinde Fiil: Kırım Diplomatik Yarlıkları. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2023, 722 s., ISBN 978-975-17-5625-1, https://tdk.gov.tr/tarihi-kirim-turkcesinde-fiil-kirim-diplomatik-yarliklari.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-28

Nasıl Atıf Yapılır

Arpacı, Mehmet. “Banu Başer, Tarihî Kırım Türkçesinde Fiil: Kırım Diplomatik Yarlıkları”. Zemin, no. 7 (Haziran 28, 2024): 184–189. Erişim Temmuz 16, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/101.

Sayı

Bölüm

Kitabiyat