Sezer-Aydınlı, E., ve İrvin C. Schick. “Osmanlı İstanbul’unda Sese Dönüşen Kitaplar”. Zemin, sy 5, Haziran 2023, ss. 50-111, doi:10.5281/zenodo.8028846.