[1]
E. Sezer-Aydınlı ve İrvin C. Schick, “Osmanlı İstanbul’unda Sese Dönüşen Kitaplar”, Zemin, sy 5, ss. 50–111, Haz. 2023.