Sezer-Aydınlı, E. ve Schick, İrvin C. (2023) “Osmanlı İstanbul’unda Sese Dönüşen Kitaplar”, Zemin, (5), ss. 50–111. doi: 10.5281/zenodo.8028846.