Sezer-Aydınlı, Elif, ve İrvin Cemil Schick. 2023. “Osmanlı İstanbul’unda Sese Dönüşen Kitaplar”. Zemin, sy 5 (Haziran):50-111. https://doi.org/10.5281/zenodo.8028846.