Sezer-Aydınlı, E., & Schick, İrvin C. (2023). Osmanlı İstanbul’unda Sese Dönüşen Kitaplar. Zemin, (5), 50–111. https://doi.org/10.5281/zenodo.8028846