(1)
Sezer-Aydınlı, E.; Schick, İrvin C. Osmanlı İstanbul’unda Sese Dönüşen Kitaplar. Zemin 2023, 50-111.