Sayı 9, Nisan 2014

JENERİK

MAKALELER

Ahmet Mithat Efendi’nin Bilinmeyen Bir Romanı

AN UNKNOWN NOVEL OF AHMET MİTHAT EFENDİ

FAZIL GÖKÇEK

Deneysel Bir Günlük Roman Örneği: “Suzan Defter”

AN EXPERIMENTAL EXAMPLE OF DIARY NOVEL: “SUZAN DEFTER”

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Bir Beslenme Kaynağı Olarak Çeviri: Fatma Aliye Hanım’ın “Meram” Tercümesi Örneği

TRANSLATION AS A REFERENCE SOURCE: 

THE SAMPLE OF FATMA ALİYE HANIM’S TRANSLATION OF “MERAM”

SERAP ASLAN COBUTOĞLU

Türk Romanında Askerî Bürokrasi

MILITARY BUREAUCRACY IN THE TURKISH NOVEL

YAHYA AYDIN

Edebiyat Bilimine Teorik Katkı: Kubilay Tahir’in “Sağırdere” ve “Körduman” İkilemesi Üzerine Oluşumsal-Yapısalcı Bir İnceleme

A FORMATIVE STRUCTURALIST ANALYSIS ON KEMAL TAHİR’S DUPLICATIONS “SAĞIRDERE” AND “KÖRDUMAN”

MURAT KACIROĞLU

Nesip Bey Yusufbeyli’nin Tercüman’daki Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme

AN ANALYSIS ON NESIP (BEY) YUSUFBEYLI’S WRITINGS IN TERCUMAN NEWSPAPER

YILMAZ ÖZKAYA

Köy/Kent Ayrımında Ortak Paydalar Bulan İki Futbol Öyküsü “Kupa Maçı” ve “Hastalar”

TWO FOOTBALL STORIES “KUPA MAВI” AND “HASTALAR” FINDING COMMON GROUNDS IN THE DISTINCTION OF VILLAGE/CITY

CEM ŞEMS TÜMER

BELGELER

Mektupları, Kartpostalları ve Bazı Belgelere Göre Hüseyinzade Ali Turan Bey’in Hayatı Hakkında Bilgiler

SOME INFORMATION ABOUT THE LIFE OF HÜSEYİNZADE ALİ TURAN BEY

YAVUZ AKPINAR

Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Şahsiyetinin Yüceliğini Gösteren Bir Olay

AN EVENT WHICH SHOWS THE HIGHNESS OF MEHMET KAPLAN’S PERSONALITY

NAİL TAN

Mehmet Kaplan’dan İsmail Parlatır’a Mektuplar

MEHMET KAPLAN’S LETTERS TO İSMAİL PARLATIR

İNCİ ENGİNÜN

Ölümünün 50. Yılında Rıza Tevfik’in Kalemiyle Halide Edip

HALİDE EDİB WITH INTRODUCTION OF RIZA TEVFİK ON THE 50th YEAR OF HER DEMISE

ABDULLAH UÇMAN

Halide Edip Adıvar’ın Mark Twain Society Üyeliği

HALİDE EDİB ADIVAR’S MEMBERSHIP TO THE INTERNATIONAL MARK TWAIN SOCIETY

İNCİ ENGİNÜN

Türk Dil Kurumu Tarama Çalışmalarından Bir Safha: Abdülbaki Gölpınarlı’nın Bir Raporu

A REPORT BY ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI

ÖMER ÖZCAN

KİTAPLAR

Anadolu Mecmuası

THE ANADOLU MECMUASI

ESRA DİNÇAY

Bir Muhalifin Edebî ve Sosyal Yazıları

LITERARY AND SOCIAL WRITINGS OF AN OPPONENT

SABAHATTİN ÇAĞIN

Bilge Ercilasun’un “Edebiyat Tarihi ve Tenkit”i Üzerine Bazı Düşünceler

SOME THOUGHTS ABOUT BİLGE ERCİLASUN’S  “HISTORY OF LITERATURE AND CRITISM” 

FATİH ALPER TAŞBAŞ

Çocukluk ve Şiir: Zamanın ve Mekânın Ötesi

CHILDHOOD AND POETRY: BEYOND THE TIME AND SPACE

SULTAN SARI GERÇEK

Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir

KEMAL TAHİR, A FREEMAN OF THE CAPTURED CITY 

EBRU ÖZLEM İNCEKAR

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

9. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.