Sayı 8, Ekim 2013

JENERİK

MAKALELER

Şiirle Başlayan Hayat: Cengiz Dağcı’nın Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme

AN ASSESSMENT OF THE POEMS OF CENGİZ DAĞCI

SALİM ÇONOĞLU

Ahmet Mithat’ın “Çingene” Adlı Romanında Ötekine Duyulan Arzu Üzerine Bir İnceleme

A STUDY ON THE DESIRE TO THE OTHER IN AHMET MİTHAT’S NOVEL “ÇİNGENE”

CANER SOLAK

Anadolu’ya Tantuna Giden Bir Kirpi: Refik Halit Karay

AN EXILED HEDGEHOG IN ANATOLIA: REFIK HALIT KARAY

MERAL DEMİRYÜREK

Mütareke Dönemi Dergilerinden “Şair Nedim”

A MAGAZINE FROM THE ARMISTICE PERIOD: “ŞAİR NEDİM”

HAMDİ GÜLTEKİN

Deneyimin Hüzünlü Ağıtı: Tevfik Fikret Şiiri

THE RUEFUL MOURNING OF EXPERIENCE: TEVFIK FIKRET’S POEM

EYLEM SALTIK

Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kafkasyalı Köleler

CAUCASIAN SLAVES IN TANZIMAT PERIOD TURKISH NOVEL

SABAHATTİN ÇAĞIN

“Yediçınar Yaylası” Romanında Mekân Poetikasına Dönük Bir Deneme

AN ESSAY CONCERNING POETICS OF PLACE IN THE NOVEL ENTITLED “YEDİÇINAR YAYLASI”

MEHMET EMİN ULUDAĞ

BELGELER

Nâzım Hikmet Hakkında İki Belge

TWO DOCUMENTS ABOUT NAZIM HİKMET

ÖMER ÖZCAN

KİTAPLAR

Sema Uğurcan’ın Makaleleri Üzerine

ON SEMA UĞURCAN’S ARTICLES

HAZEL MELEK AKDİK

Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım

THE AUTHOR AND METAMORPHOSIS IN THE TURKISH NOVEL

PÜRLEN KALELİ

1839-1928 Yılları Arasında Basılmış Türkçe Şiir Kitapları Bibliyografyası

BIBLIOGRAPHY OF TURKISH POETRY BOOKS PUBLISHED BETWEEN 1839-1928 

GÜNEŞ YAVRI

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

8. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.