Sayı 7, Nisan 2013

JENERİK

MAKALELER

Ahmet Mithat Efendi: Yazarın Yaşama Gücü

AHMET MİTHAT EFENDİ: VITAL IMPETUS

İNCİ ENGİNÜN

Ahmet Midhat Efendi ve Batılılaşma

AHMET MİDHAT EFENDİ AND WESTERNIZATION

ABDULLAH UÇMAN

Bir Toplum Mühendisi Olarak Ahmet Mithat Efendi

AHMET MİDHAT EFENDİ AS A COMMUNITY ENGINEER

EMEL KEFELİ

Dönemlere Göre Değişen Algılar Karşısında Ahmet Mithat Efendi’nin Romancılığı

AHMET MİTHAT EFENDİ’S UNDERSTANDING OF NOVEL IN RELATION  TO CHANGING PERCEPTIONS ACCORDING TO PERIODS

YILMAZ DAŞÇIOĞLU

Yazarıyla Kahramanını Buluşturan Bir Roman: Saatleri Ayarlama Enstitüsü

A NOVEL WHICH BRINGS TOGETHER ITS AUTHOR AND HERO: THE TIME REGULATION INSTITUTE

OSMAN GÜNDÜZ

Azerbaycanlı Bilim Adamı Ferhad Ağazade’nin Edebiyyat Mecmüesi Adlı Eserinde Yeni Türk Edebiyatı

THE NEW TURKISH LITERATURE IN THE WORK OF AZERBAIJANI SCHOLAR FERHAD AĞAZADE ENTITLED EDEBİYAT MECMÜESİ (LITERARY JOURNAL)

HÜSEYN HEŞİMLİ

İkinci Yeni Şiiri ve Mitoloji

“THE SECOND NEW” (İKİNCİ YENİ) MOVEMENT AND MYTHOLOGY

ERTAN ÖRGEN

Ulusal Kimliğin İnşası Sürecinde Türk Romanında “Kötü Yol” İmajı Olarak Sinema

CINEMA AS AN IMAGE OF MORAL CORRUPTION IN THE PROCESS  OF BUILDING A NEW IDENTITY

GİZEM AKYOL

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yunus Emre Üzerine Görüş ve Değerlendirmeleri

AHMET HAMDİ TANPINAR’S OPINIONS AND EVALUATIONS ON YUNUS EMRE 

CAFER GARİPER

Türk Romanında Yabancılaşmanın Eşiğinde Benzer İki Roman ya da “Sokaktaki ‘Aylak’ Adam”

TWO SIMILAR NOVELS AT THE EDGE OF ALIENATION IN TURKISH NOVEL, OR “SOKAKTAKİ ‘AYLAK’ ADAM”

RECAİ ÖZCAN

BELGELER

Memduh Şevket Esendal’ın Azerbaycan Hatıratından Bir Bölüm: “Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu”

A CHAPTER FROM MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’S AZERBAIJAN MEMOIRS: THEATER OF CRITICISM AND DECLARATION

LATİF TAŞDEMİR – YAVUZ AKPINAR

Mehmet Kaplan’dan Enver Töre’ye Bir Mektup

A LETTER FROM MEHMET KAPLAN TO ENVER TÖRE

KİTAPLAR

İsmail Gaspıralı’nın Neşredilen İki Eseri Hakkında

A REVIEW OF İSMAİL GASPIRALI’S TWO PUBLISHED WORKS

YAVUZ AKPINAR

Yenileşme Devri Türk Edebiyatından Çizgiler

TRENDS IN MODERNISATION PERIOD TURKISH LITERATURE 

ŞERİFE ÇAĞIN

A Rhetoric of Irony

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

YENİ TÜRK EDEBİYAT DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

7. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.