Sayı 6, Ekim 2012

JENERİK

MAKALELER

Ahmet Midhat’ın Bir Romanı: Aleksandr Stradella

ALEXANDRE STRADELLA: AHMET MİDHAT’S NOVEL

İNCİ ENGİNÜN

“Yeni Kafkasya” Dergisi Hakkında Yeni Bilgiler

NEW FINDINGS ABOUT THE JOURNAL OF “YENİ KAFKASYA” (THE NEW CAUCASUS)

YAVUZ AKPINAR

Türk Edebiyatında “Sembolizm”e Dair İlk Dikkatler

THE FIRST ATTENTION IN REGARD TO SYMBOLISM IN TURKISH LITERATURE

HALEF NAS

Şiirde “Tema” Kavramı Üzerine

REFLECTIONS ON THE CONCEPT OF “THEME” IN POETRY

SELÇUK ÇIKLA

Modern Türk Hikâyesinde Tababet

MEDICINE IN THE MODERN TURKISH SHORT-STORY

EREN AKÇİÇEK – FAZIL GÖKÇEK

Edebiyat ile Tıbbın Buluştuğu Nokta: Anlatısal Tıp

THE MEETING POINT OF LITERATURE AND MEDICINE: NARRATIVE MEDICINE

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Anlatıların Eğitimde Kullanılması

THE USE OF NARRATIVES IN EDUCATION

ONDREJ SLADEK

Roman ve Hikâye Karşısında Nurullah Ataç

NURULLAH ATAÇ’S VIEWS OF FICTION

ŞERİFE ÇAĞIN

Melankolinin Gölgesinde İki Adam: A. H. Tanpınar ve Mümtaz

TWO MEN IN THE SHADOW OF MELANCHOLY: A.H. TANPINAR AND MÜMTAZ

MEHTAP IŞIK ÖZDEMİR

Bir Poetika Metni Olarak “Ziya’ya Mektuplar”

REVIEWING “ZİYA’YA MEKTUPLAR” AS A SOURCE OF POETICS

GAYE BELKIZ YETER

“Ay Dervişleri”nde Kozmik Tasavvur ve İnanç Unsuru

SPIRITUAL ELEMENTS AND COSMIC CONCEPTION IN THE MOON DERVISHES

AHMET KARAKUŞ

BELGELER

Mehmet Kaplan’dan Dr. Hüner Palandöken’e Mektuplar

MEHMET KAPLAN’S LETTERS TO

DR. HÜNER PALANDЕKEN

Halit Ziya Uşaklıgil’in Ali Fuat Türkgeldi’ye Yazdığı Mektuplar

LETTERS FROM HALİT ZİYA UŞAKLIGİL TO ALİ FUAT TÜRKGELDİ

SABAHATTİN ÇAĞIN – SİRACİYE ŞAŞMAZ

KİTAPLAR

Bilinmeyen Türkler

THE UNKNOWN TURKS

İNCİ ENGİNÜN

Yeni Türk Edebiyatı Metinleri (1860-1963)

MODERN TURKISH LITERATURE TEXTS (1860-1923)

ŞERİFE ÇAĞIN

Hophopname’nin Yeni Neşri

THE NEW EDITION OF “HOPHOPNAME”

YAVUZ AKPINAR

Rıza Tevfik’in Sanat ve Düşünce Dünyası

ARTISTIC AND IDEOLOGICAL WORLD OF RIZA TEVFIK

SABAHATTİN ÇAĞIN

Prof. Dr. Bekir Nebiyev (1930-2012)

YAVUZ AKPINAR

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

6. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.