Sayı 5, Nisan 2012

JENERİK

MAKALELER

Yeni Şiirin Peşinde: Nurullah Ataç ve Garipçiler

IN PURSUIT OF NEW POETRY: NURULLAH ATAВ AND POETS OF THE GARİP MOVEMENT

ŞERİFE ÇAĞIN

Romantik Edebiyatın Eleştirisi Bağlamında Hüseyin Rahmi’nin “İstiğrak-ı Seherî”si

HÜSEYİN RAHMİ’S “İSTİĞRAK-I SEHER” IN THE CONTEXT OF CRITICISM OF THE ROMANTIC LITERATURE

H. HARİKA DURGUN

Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Aşk ve Evlilik İlişkilerinin Yansıtılma Biçimleri

PORTRAYAL WAYS OF LOVE AND MARRIAGE RELATIONS IN THE STORIES OF ЕMER SEYFETTİN

ÖZLEM NEMUTLU

Anlatıda Mekân

SPACE IN NARRATIVE

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Tahsin Yücel’in “Sonuncu” Adlı Romanında Postmodern Kitap ve Ortam Parodisi

POSTMODERN BOOK AND OCCASION PARODY IN TAHSİN YÜCEL’S NOVEL “SONUNCU”

FETHİ DEMİR

Mebrure Sami Alevok ve İki Hikâyesi

MEBRURE SAMİ ALEVOK AND HER TWO STORIES

YASEMİN MUMCU AY

Halide Nusret Zorlutuna’nın Romanlarında Cumhuriyet Kadını Tespitler, Öneriler, Eleştiriler

REPUBLIC WOMEN IN THE NOVELS OF HALİDE NUSRET ZORLUTUNA

Evaluations, Suggestions, Critiques

FERDA ZAMBAK

Anar’ın “Sehra Yuhuları” Adlı Eserinde Sosyo-Politik Çatışmalar ve Kahraman Sorunu

SOCIO-POLITICAL CONFLICTS AND THE PROBLEM OF HERO IN ANAR’S WORK TITLED “SEHRA YUHULARI”

RÖVŞANE SELİMOVA

Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” Romanında Yılan Miti ve İnsan Psikolojisi

THE MYTH OF SNAKE AND HUMAN PSYCHOLOGY IN THE NOVEL “YILANI ЕLDRSELER” BY YAŞAR KEMAL

HAYAT MEMMEDOVA

Çöl, Su ve Hudaynazarov

DESERT, WATER AND HUDAYNAZAROV

BORAY İDEM

Tanpınar’ın Hikâye Dünyasına Bazı Kavramlarla Bakmak

LOOKING TANPINAR’S STORY WORLD THROUGH SOME CONCEPTS

ALİM KAHRAMAN

BELGELER

Memduh Şevket Esendal’ın Nezihe Meriç Hakkındaki Bir Yazısı

AN ESSAY ON NEZİHE MERİВ BY MEMDUH ŞEVKET ESENDAL

ŞÜKRÜ ÇAĞLAYAN

KİTAPLAR

Fazıl ve Feylesof Kızım Fatma Aliye’ye Mektuplar

LETTERS TO MY VIRTUOUS AND PHILOSOPHER DAUGHTER FATMA ALİYE

İNCİ ENGİNÜN

Edebiyat Teorisi

THEORY OF LITERATURE

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Metinlerin ve İmajların Analizinde Kullanılacak Araçlar Uygulamalı Göstergebilime Giriş

DISPOSITIFS POUR L’ANALYSE DES TEXTES ET DES IMAGES INTRODUCTION LA SMIOTIQUE APPLIQUГE

EBRU KABAKÇI

Çağdaş Türk Hikâyesinde Semantik Yapı

SEMANTIC STRUCTURING IN THE MODERN TURKISH SHORT STORY

ÖZLEM NEMUTLU

Edebiyat Akımları: Platon’dan Derrida’ya

LITERARY MOVEMENT: FROM PLATON TO DERRIDA

MUSTAFA SAMET KUMANLI

Orhan Hançerlioğlu’nun Romanları Üzerine Bir Çalışma

A STUDY ON THE NOVELS OF ORHAN HANВERLİOĞLU

MURAT ÜNAL

Unutulan Kitaplar: Beyaz Zambaklar Ülkesi’nden Serbest İnsanlar Ülkesi’ne

FORGOTTEN BOOKS: FROM “THE LAND OF THE WHITE LILIES” TO “THE LAND OF THE FREE PEOPLE”

SELÇUK ÇIKLA

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

5. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.