Sayı 4, Ekim 2011

JENERİK

MAKALELER

Ahmet Metin ve Şirzad

AHMET METİN AND ŞİRZAD

İNCİ ENGİNÜN

Ahmet Mithat Efendi’nin Çevirileri ve Çeviri Anlayışı

AHMET MİDHAT EFENDİ’S TRANSLATIONS AND HIS UNDERSTANDING OF TRANSLATION

FAZIL GÖKÇEK

Halit Ziya’nın Yarım Kalmış Eseri: Deli

THE UNFINISHED WORK OF HALİT ZİYA: DELİ

SABAHATTİN ÇAĞIN

Geçmişten Günümüze Anlatı Teorisi

NARRATIVE THEORY FROM PAST TO PRESENT

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Birlikte Okumak

READING ORHAN PAMUK AND AHMET HAMDİ TANPINAR TOGETHER

ŞERİFE ÇAĞIN

“Hafiflik” Kavramı Açısından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyeleri Rüzgarda Uçan Tüy

AHMET HAMDI TANPINAR’S STORIES IN TERMS OF“LIGHTNESS” CONCEPT

Feather Flying in the Wind

A. CÜNEYT ISSI – MEHMET ÖZGER

“Abdullah Efendi’nin Rüyaları” Örneği ile Modern Anlatılarda Lanet Olgusu

THE PHENOMENON OF DAMNATION IN MODERN NARRATIONS WITHIN THE EXAMPLE OF “ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI”

NERMİN YAZICI

A. H. Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” Şiirinde Tem ve Yapı Açısından Zamanın Görünüşleri

ASPECTS OF TIME IN AHMET HAMDİ TANPINAR’S POETRY “TIME IN BURSA” IN TERMS OF STRUCTURE AND THEME

SEÇİL DUMANTEPE

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebî Eserlerinde Eşya ve Hayat-Ölüm İlişkisi

OBJECTS AND THE RELATION OF LIFE-DEATH IN THE LITERARY WORKS OF AHMET HAMDİ TANPINAR

ELİF ESRA ÖNEN

XIX. Asır Türk Edebiyatında “Hayalci Şair” Tipinin Eleştirisi

CRITIC “THE POET OF THE DAYDREAMER TYPE” IN XIX CENTURY TURKISH LITERATURE

HALEF NAS

Efsanelerle Beslenen Platonik Bir Aşk Şiiri: Monna Rosa

A PLATONIC LOVE POEM WHICH FED FROM LEGENDS: MONNA ROSA

OSMAN GÜNDÜZ

BELGELER

Refik Hâlid’den Rıza Tevfik’e Mektuplar

LETTERS FROM REFIK HALID TO RIZA TEVFIK

ABDULLAH UÇMAN

Faruk Nafiz’in Bilinmeyen Bir Şiiri

AN UNKNOWN POETRY OF FARUK NAFİZ’S

ŞÜKRÜ ÇAĞLAYAN

KİTAPLAR

Malik Aksel’in Kitapları Yeniden Basılırken

REPRINTING THE BOOKS OF MALİK AKSEL

İNCİ ENGİNÜN

Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine

ON LITERATURE AND LITERARY WORK

H. HARİKA DURGUN

“Sessiz Yaşadım”

“I LIVED A QUIET”

FAZIL GÖKÇEK

Anlatı Analizi El Kitabı

HANDBOOK OF NARRATIVE ANALYSIS

SEÇİL DUMANTEPE

Anlatıbilim El Kitabı

HANDBOOK OF NARRATOLOGY

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Kabuğunu Kıran Hikâye

STORY COMING OUT OF SHELL, 1950’S GENERATION IN TURKISH STORY

SULTAN GÜRLER

Unutulan Kitaplar: Tahirü’l-Mevlevî’nin Teşebbüs-Şahsî Romanı

FORGOTTEN BOOKS: TESEBBUS-I SAHSI BY TAHIRU’L-MEVLEVI

SELÇUK ÇIKLA

YENİ TÜRK EDEBİYAT DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

4. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.