Sayı 3, Mart 2011

JENERİK

MAKALELER

Tanzimat Dönemi Türk Romanı İçin Bir Çerçeve Denemesi

ESSAY ON THE FRAME OF TURKISH NOVEL IN TANZIMAT REFORM ERA

FAZIL GÖKÇEK

İzmir’in Uzun Süre Yayımlanmış İstikrarlı Bir Gazetesi: Ahenk

A CONSISTENT NEWSPAPER OF IZMIR PUBLISHED FOR A LONG TIME: AHENK

Ö. FARUK HUYUGÜZEL

1923-1950 Arası Türk Romanında Osmanlı Toplumu

OTTOMAN SOCIETY IN TURKISH NOVEL BETWEEN 1923-1950

GİZEM AKYOL

Nurullah Ataç’ın Gözünden “Üstad” Ahmet Haşim

“MASTER” AHMET HAŞİM FROM THE POINT OF VIEW OF NURULLAH ATAC

ŞERİFE ÇAĞIN

Neyzen Tevfik’in Hayatı Üzerine Bir İnceleme

A STUDY ON THE LİFE OF NEYZEN TEVFİK

SULTAN SARI

Misyoner Raporlarına Göre 19. Yüzyılda Anadolu’da Türkçenin Konumu

THE POSITION of TURKISH LANGUAGE in ANATOLIA in 19th CENTURY ACCORDING to the REPORTS of the MISSIONARIES

AYŞE AKSU

1905’e Kadar Rusya Türklerinde Matbaalar ve Matbuat: 2

PRINTING HOUSES AND THE PRESS ACTIVITIES OF TURKS IN RUSSIA UNTIL 1905: 2

YAVUZ AKPINAR

Azerbaycan-Türkiye İlişkileri Açısından Hüseyinzade Ali Turan ve Ahmed Raik

NAZIM MURADOV

BELGELER

Faruk Nafiz Çamlıbel’den Şükufe Nihal’e Mektuplar

LETTERS TO ŞUKUFE NİHAL FROM FARUK NAFİZ CAMLIBEL

ZEYNEP KERMAN

Hüseyinzade Ali Bey Arşivi’ndeki Ali Haydar Mithat’a Ait Mektuplar (Ali Haydar Mithat’ın Hatıraları Işığında)

LETTERS BELONGING TO ALİ HAYDAR MİTHAT FROM THE ARCHIVE OF HUSEYİNZADE ALİ BEY

(IN THE LIGHT OF THE MEMORIES OF ALİ HAYDAR MİTHAT)

HALEF NAS

KİTAPLAR

Metin Neşrinde İki Gayretli Meslektaş: Erdoğan Erbay ve Ali Utku

TWO ENTHUSIASTIC COLLEAGUES IN PUBLISHING TEXTS: ERDOĞAN ERBAY and ALİ UTKU

İNCİ ENGİNÜN

Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine

ON THE MEANS OF OTTOMAN NOVEL

FAZIL GÖKÇEK

Ali Kemal: Bir Muhalifin Hikâyesi

ALİ KEMAL: THE STORY OF AN ANTAGONIST

ŞERİFE ÇAĞIN

Komik Edebi Türler – Parodi, Satir ve İroni

COMICAL LITERARY GENRES – PARODY, SATYR and IRONY

ECE SERRİCAN

Yeni Türk Edebiyatı’nda “İstanbul Adaları”

“ISTANBUL ISLANDS” IN THE MODERN TURKISH LITERATURE

SERAP ASLAN

“Kayıp Zamanın İzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar

“KAYIP ZAMANIN İZİNDE/IN SEARCH OF LOST TIME” AHMET HAMDİ TANPINAR

H. HARİKA DURGUN

YENİ TÜRK EDEBİYATI’NIN YAYIN İLKELERİ

3. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.