Sayı 21, Nisan 2020

JENERİK

MAKALELER

Sevinç Çokum’un Romanlarında Tarihî Malzemenin İşlenişi

(The Processing of Historical Material in the Novels of Sevinç Çokum)

ÖZLEM NEMUTLU

“Huzur’suz Mümtaz” Bir Karakteristik Özellik Paradigması Uygulaması

(“Restless Mümtaz” An Application of Characteristic Trait Paradigm)

RECAİ ÖZCAN-FATMA AĞIRBAY

Recaizade Mahmud Ekrem Bey’den Samipaşazade Sezai’ye Üç Mektup Etrafında Düşünceler

(Thoughts on Three Letters from Recaizade Mahmud Ekrem Bey to Sami Pasazade Sezai)

İSMAİL ALPER KUMSAR

Turgut Uyar’ın Akçaburgazlı Yekta Poeması’ndan Utanç

(Shame in Turgut Uyar’s Poem “Akçaburgazlı Yekta”)

YASEMİN KOÇ

Esir Olmak mı, Esirden Doğmak mı Zor? Türk Edebiyatı’nda Esir Annelerin Edebiyatçı Çocukları

(Is it Difficult to be a Slave or to be Born Out of a Slave? Literary Children of Slavery Mothers in Turkish Literature)

FATİH ALPER TAŞBAŞ

Fecr-i Âti Şairlerinden Mehmet Behçet: Hayatı ve Edebi Faaliyetleri

(Mehmet Behçet from Fecr-i Âti Poets: His Life and Literary Activities)

TANER TUNÇ

Asaf Hâlet Çelebi’nin “He” Şiirinin Ontolojik Hermeneutiği

(Ontological Hermeneutics of the Poem “He” by Asaf Hâlet Çelebi)

CENGİZ KOTAN

Fatma Aliye’nin Mektuplaşmaları Üzerinden Madam Gülnar’ı Yeniden Kurgulamak

(Reconstructing Madam Gülnar Through The Letters of Fatma Aliye)

ZEYNEP NUR ŞİMŞEK

KİTAPLAR

(Eleştiri)

Bilinmeyen Bir “İmgenin İcadı”

ADEM CAN

Halide Edib Adıvar

(Halide Edib Adıvar)

FURKAN COŞKUN

Kitab-ı Mukaddes’in Gölgesinde Yakup Kadri Osmanoğlu

(Yakup Kadri Karaosmanoglu in the Shade of the Bible)

DİLEK YARDIM

YAYIN İLKELERİ

21. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.