Sayı 20, Ekim 2019

JENERİK

MAKALELER

Mehmet Rauf’un Güzel Sanatlar Hakkındaki Dergi ve Gazete Yazıları

Mehmet Rauf’s Magazine and Newspaper Writings on Fine Arts

CENAN ARIKAN

Tarık Buğra’nın “Güneş ve Arslan” Tiyatro Metnine Platon Işığında Bakış

Tarık Buğra’s “Güneş ve Arslan” Plays in the Light of Plato

FERDA ATLI

Yeni Türk Edebiyatında Zeytin

Olives in New Turkish Literature

TAYLAN BALCI

Halit Ziya Uşaklıgil’in Yunan ve Latin Edebiyatı Tarihleri

Histories of Greek and Latin Literature by Halit Ziya Uşaklıgil

SABAHATTİN ÇAĞIN-GÜLDEN VİCİR

“Hangisi Gerçek Anahtar?” Öyküsüne Yansıyan Metin Merkezli Modernist Eleştiri

Text-Centered Modernist Criticism Reflected in the Story “Hangisi Gerçek Anahtar?”

AHMET EVİS

Aşk, Arzu, İmkânsızlık Ekseninde Türk Edebiyatında Erkeklik Fenomeni

Phenomenon of Men’s in Literature in the Axis of Love, Desire, Impossibility

ŞAHİKA KARACA

Hüznün Retoriği: Mehmet Günsür’ün “İçeriye Bakan Kim?” Adlı Öykü Kitabında Anlatım Teknikleri

The Rhetoric of Sorrow: Narrative Techniques in Mehmet Günsür’s the Story Book Named “Who is Looking Inside?”

MUSTAFA KARADENİZ

Acıyı Dizelere Dökmek: Servet-i Fünun Dönemi Şiirlerinde Acı Çeken Beden

Turning Pain into Verses: The Suffering Body in Servet-i Fünun Poetry

EMEL AYDIN ÖZER

Prens Sabahaddin’den Tâhirü’l-Mevlevî’ye “Teşebbüs-i Şahsî”

Tâhirü’l-Mevlevî “Teşebbüs-i Şahsî” of Prince Sabahaddin

YAKUP ÖZTÜRK

KİTAPLAR

İlm-i Bedî’den Estetiğe: Edebiyatın Asıl Yurdu “Güzel”dir

From İlm-i Bedî to Aesthetics the Real Home of Literature is “Beauty”

GÖKHAN TEKER

Zamanın Anlatıbilimde Oynadığı Rol Üzerine Önemli Bir Kitap: “Roman ve Öyküde Zaman”

An Important Book on the Role of Time in Narratology: “Time in Novel and Short Story”

MUSTAFA TEMİZSU

YAYIN İLKELERİ

20. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.