Sayı 2, Ekim 2010

JENERİK

MAKALELER

İroni Kavramı ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü

THE CONCEPT OF IRONY AND TIME REGULATION INSTUTE / SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTUSU

OĞUZ ÖCAL

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarının Prototipi “Evin Sahibi” Hikâyesi

PROTOTYPE OF THE NOVELS OF AHMET HAMDİ TANPINAR THE SHORT STORY NAMED “EVİN SAHİBİ/THE OWNER OF THE HOUSE”

ŞERİFE ÇAĞIN

Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarının Yeni Yayımları ve Ona İsnat Edilen Bir Roman

NEW PUBLICATIONS OF AHMET MİTHAT EFENDİ’S NOVELS AND THE NOVEL ATTACH TO HIM.

FAZIL GÖKÇEK

Fikir Akımları Karşısında Mehmet Akif Ersoy

MEHMET AKİF ERSOY IN VIEW OF INTELLECTUAL TRENDS

SABAHATTİN ÇAĞIN

Denizin Çağrışı, Aylak Adam, Tutunamayanlar’da Başkişilerin Yabancılaşmasında Çocukluk Hayatlarının Rolü

ROLE OF THE CHILHOOD LIFES IN ALIENATION OF PROTOGONIST’S IN NOVELS DENİZİN CAĞIRIŞI, AYLAK ADAM, TUTUNAMAYANLAR

MÜBERRA BAĞCI TAYFUR

Aşk Romanında Anlatıcının Halleri

MOODS OF THE NARRATOR IN LOVE NOVEL

MEHMET TEKİN

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fikir Hareketleri Dergisindeki Edebî Tenkitleri

LITERARY CRITICS OF HUSEYİN CAHİT YALCIN IN FİKİR HAREKETLERİ/ MOVEMENTS OF THOUGHT MAGAZINE

SERAP ASLAN

1905’e Kadar Rusya Türklerinde Matbaalar ve Matbuat: I

PRINTING HOUSES AND THE PRESS ACTIVITIES OF TURKS IN RUSSIA UNTIL 1905: 1

YAVUZ AKPINAR

Mustafa Reşit’in Bir Çiçek Demeti Adlı Eseri Etrafında Bir Tartışma

AN ARGUMENT ON MUSTAFA REŞİT’S WORK ‘A FLOWER BOUQUET/BİR CİCEK DEMETİ’

H. HARİKA DURGUN

Mizah Dergiciliğinin Önemli Köşe Taşlarından: Kalem

ONE OF THE MILESTONES OF HUMOR MAGAZINE PUBLISHINGS: KALEM/PEN

ECE SERRİCAN

BELGELER

İrsiyet, Dehâ ve Muhit Üzerine Rıza Tevfik’ten İsmail Hikmet Ertaylan’a Bir Mektup

A LETTER ABOUT HEREDITY, GENIUS AND MILIEU FROM RIZA TEVFİK TO İSMAİL HİKMET ERTAYLAN

ABDULLAH UÇMAN

Cenap Şehabettin’in İki Mektubu

TWO LETTERS OF CENAP ŞEHABETTİN

ÖMER TURAN

KİTAPLAR

Bir Ders Kitabı: Yeni Türk Edebiyatına Giriş

A TEXTBOOK: INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE

SABAHATTİN ÇAĞIN

Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken, Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun

WHO WERE THERE WHEN WE WERE ABSENT, FOUR OTTOMANS: JANISSARY, MERCHANT, DERVISH AND HATOON

ÖZLEM NEMUTLU

Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan

FESTCHRIFT TO OMER FARUK HUYUGUZEL

SİNEM BEREKETLİ ERDOĞAN

Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar (1860-1960)

POETICS IN VERSE IN TURKISH LITERATURE (1860-1960)

GÜNEŞ YAVRI

Son Jön Türk Kalesi Ahmed Kemâl Akünal

AHMED KEMAL AKUNAL, THE HAST FORTRESS OF YOUNG TURKS

SULTAN SARI

Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar

NOVEL OF A MAN OF REVERIE: AHMET HAMDİ TANPINAR

ŞERİFE ÇAĞIN

Yeni Türk Edebiyat Dergisi’nin Yayın İlkeleri

2. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.