Sayı 19, Nisan 2019

JENERİK

MAKALELER

Tekinsiz Olanın Çekiciliği: Servet-i Fünun Edebiyatında Suyun Öteki Yüzü

The Attractiveness of the Uncanny: The Other Face of Water in Servet-i Fünun Literature

HAZEL MELEK AKDİK

Serbest Müstezat / Serbest Şiir

Free Müstezat / Free Verse

FAZIL GÖKÇEK

Refi k Halit Karay’ın “Memleket Hikâyeleri”nde Taşra

The Rural Area in Refik Halit Karay’s “Memleket Hikâyeleri”

RAMAZAN ÖVÜT

Nihad Sâmi Banarlı’nın Kitaplaşmamış Bir Romanı: “Bir Güzelliğin Hikâyesi”

A Serial Novel of Nihad Sâmi Banarlı: “Bir Güzelliğin Hikâyesi”

YAKUP ÖZTÜRK

Lacancı Psikanaliz Kuramının Edebiyatla İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

An Investigation on the Relationship Between Lacan’s Psychoanalism Theory and Literature

CAFER ŞEN

Kırkağaç’ta Bir Şair: Ali Rauf

A Poet in Kırkağaç: Ali Rauf

GÜLDEN VİCİR

BELGELER

Matbuat Hayatımızdan Bir Sayfa

A Page From Our Publishing World

ÖMER ÖZCAN

KİTAPLAR

“Tekamül-i Tenkit Yazıları”

Tekamül-i Tenkit Writings

CENAN ARIKAN

“Eleştiri Terimleri Sözlüğü”

Glossary of Criticism Terms

ŞERİFE ÇAĞIN

Makbule Leman Hakkında Bir İnceleme

A Research on Makbule Leman

MERVE ÖZDEMİR

YAYIN İLKELERİ

19. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.