Sayı 18, Ekim 2018

JENERİK

MAKALELER

Yakın Dönem Türk Romanlarında Reddimiras Olarak Annelik Algısı ve Yeni Bir Kadınlık Tanımı

The Perception of Motherhood as a Disclaimer of Inheritance in the Novels of Near Past and a New Description of Femininity

GİZEM AKYOL

Halide Edib’in İlk Roman Denemesi: Çingene Kızı

Halide Edib’s First Novel Trial: The Gypsy Girl

İNCİ ENGİNÜN

Murathan Mungan’ın “Kadırga” Şiirinde Metinlerarası İlişkiler

Intertextual Relations in Murathan Mungan’s “Kadırga” Poem

AHMET EVİS

Türk Edebiyatında Hayal-Hakikat Düalitesinin Doğuşu

The Emergence of Real-Imaginary Duality in Turkish Literature

HALEF NAS

“Edebiyat Mahkemeleri”nde Necip Fazıl: Hem Savcı Hem Yargıç

Necip Fazıl in “Edebiyat Mahkemeleri”: Both as a Prosecutor and as a Judge

MEHMET ÖZER

Tevfik Fikret Külliyatına Yeni İlaveler: İlk İki Şiiri

New Additions to Tevfik Fikret’s Oeuvre

NÂZIM H. POLAT

Tiyatro Sanatına Dair Bir Sanatçı Romanı Olarak “Sahnenin Dışındakiler”

“Sahnenin Dışındakiler” as an Artist Novel Related to the Art of Theatre

CANAN SEVİNÇ

Ahmet Mithat Efendi’nin “Kırkambar” Dergisindeki Eğitim ile İlgili Görüşleri

Ahmet Mithat’s Opinions on Education in “Kırkambar” Journal

BAHATTİN ŞİMŞEK

Bilişsel Anlatıbilim Üzerine

On Cognitive Narratology

EBRU ÖZLEM YILMAZ

Yabancılaşmanın ve Aylaklığın Aralığında “Lüzumsuz Adam”

In Between Alienation and Idleness “A Useless Man”

FERDA ZAMBAK

KİTAPLAR

Hikâye Yazmaya Nasıl Başladık?

How Did We Start Writing Stories

BURCU ÇAKIN ERDAĞ

YAYIN İLKELERİ

18. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.