Sayı 16, Ekim 2017

JENERİK

MAKALELER

Hissiyatı Tercüme Etmek: Fatma Fahrünnisa’nın “Dilharab” Romanında Tecrübe ve Duygulanımlar

Translating Emotions: Experience and Affects in Fatma Fahrünnisa’s “Dilharab”

FATİH ALTUĞ

Ahmet Mithat Efendi’ye Karşı Halit Ziya Uşaklıgil

Halit Ziya Uşaklıgil Versus Ahmet Mithat Efendi

SABAHATTİN ÇAĞIN

Tokadîzade Şekip ve “Şule-i Edep” Dergisi

SABAHATTİN ÇAĞIN

Feminist Anlatıbilim Üzerine

On Feminist Narratology

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Leylâ Erbil’in “Tuhaf Bir Kadın” Romanında Mustafa Suphi Cinayetine Yönelik Yaklaşımının Postmodern Tarih Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

An Evaluation Within The Frame of Postmodern Theory of History An Evaluation Within The Frame of Postmodern Theory of History Regarding Mustafa Suphi Murder in The Novel “Tuhaf Bir Kadın” By Leylâ Erbil

GÖKAY DURMUŞ

Abbas Sayar’ın Romanlarında Halk Kültürü Unsurları

Folklore Elements and Their Functions in The Novels of Nail Abbas Sayar

RAMİS KARABULUT

“On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi”nde Edebiyat-İktidar İlişkisi

Literature-Power Relation in “On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi”

ÖZLEM NEMUTLU

“Leyla’nın Evi” Romanında Mekân Unsuru

The Element of Space in The Novel “Leyla’nın Evi”

BERNA AKYÜZ SİZGEN

Yusuf Atılgan’ın “Çıkılmayan” Adlı Hikâyesinde Karakterin Söylemi

Character’s Discourse in Yusuf Atılgan’s Story Entitled “Çıkılmayan”

EBRU ÖZLEM YILMAZ

Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Sokak: Kentleşme Süreci Aralığında Hüzünlü ve Tedirgin Deneyimler

The Street in Behçet Necatigil’s Poems: Sad and Uneasy Experiences Within The Scope of Urbanization Process

FERDA ZAMBAK

BELGELER

Reşat Nuri Güntekin’in Telif Hakları Hususunda Bir Raporu

A Report By Reşat Nuri on Copyrights

ÖMER ÖZCAN

Abdülhak Hâmid’den Rıza Tevfik’e Mektuplar

Letters From Abdülhak Hâmid to Rıza Tevfik

ABDULLAH UÇMAN

KİTAPLAR

Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi

Sarikamis Battle in Novels About History

GÜLŞAH SANİN

Cinai Meseleler Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji (1884-1928)

Murderous Issues Ideology and Style in the Ottoman-Turkish Detective Literature (1884-1928)

TANER TUNÇ

YAYIN İLKELERİ

16. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.