Sayı 15, Nisan 2017

JENERİK

MAKALELER

Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler”i

Samipaşazade Sezai’s “Little Things”

SABAHATTİN ÇAĞIN

Necip Fazıl’ın “Tekinsiz Ev”leri

“Uncanny Houses” of Necip Fazıl

ŞERİFE ÇAĞIN

Kurmaca – Gerçek Ayrımı, Kurgusallık Teorileri ve Tarihî Roman

Fiction-Fact Distinction, Fictional Theories and Historical Novel

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

“Servet-i Fünun” ve “Malumat” Arasında “Tenkit” Etrafında Gelişen Bir Tartışma

A Debate Developing Around “Criticism Between “Servet-i Fünun” and “Malumat”

HALEF NAS

Mirza Fethali Ahundzade’nin Mektupları Matbuat Meseleleri

Matters Related to Press in The Letters of M. F. Akhundzade

ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU (MUSAYEV)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Bekleyiş ve Umut Kavramlarının İzdüşümleri

Projections of The Notions “Expectation” and “Hope”in Ahmet Hamdi Tanpınar’s Poetry

FERDA ZAMBAK

BELGELER

Abdülhâk Hâmid Tarhan Hakkında Bir Tez

A Dissertation on Abdulhak Hamit Tarhan

ÖMER ÖZCAN

Orhan Seyfi Orhon’dan Rıza Tevfik’e İki Mektup

Two Letters from Orhan Seyfi Orhon to Rıza Tevfik

ABDULLAH UÇMAN

KİTAPLAR

Sabahattin Ali’nin Eserlerinin Kaynakları

The Sources of Sabahattin Ali’s Works

FİKRİ KULA

Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve Edebiyat

The Ottoman Modernization, Journalism and Literature

TANER TUNÇ

YAYIN İLKELERİ

15. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.