Sayı 14, Ekim 2016

JENERİK

MAKALELER

“Yüz: 1981” Romanında “Darbe” İzleri

Coup Effects In The Novel “Face: 1981”

GİZEM AKYOL

Halit Ziya Uşaklıgil’in Eserlerinde Esaret

Enslavement In The Works Of Halit Ziya Uşakligil

ŞERİFE ÇAĞIN

Ahmet Mithat Efendi’nin “Gülme”ye Dair Görüşleri

Ahmet Mithat Efendi’s Thoughts On Laughter

H. HARİKA DURGUN

Bir Osmanlı Kadınının Yazarlığı: Fatma Aliye

The Authorship Of An Ottoman Woman: Fatma Aliye

NÜKET ESEN

Türk Romanının Gelişim Süreci İçinde Gözden Kaçan Sosyo-Politik Bir Roman: “Katırcıoğlu”

An Unfocused Socio-political Novel Within
The Development Process Of Turkish Novel: Katırcıoğlu

OSMAN GÜNDÜZ

Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Güzel Sanatlar

A Research On The Element Of Fine Arts In Sabahattin Ali’s Stories

YASEMİN KOÇ

Ahmet Mithat Efendi’nin Hikâye ve Romanlarında Mizah

Humor In Ahmet Mi̇that Efendi’s Stories And Novels

ÖZLEM NEMUTLU

Mektup-Roman Geleneği Çerçevesinde “Gölgeler ve Hayaller Şehrinde”

“Gölgeler Ve Hayaller Şehrinde” Within The Frame Of Epistolary Novel Tradition

DEMET SUSTAM

Hüsrev Hatemi’nin “Dağıtmış Gazel” Şiirinde Metinlerarasılık Bağlamında Modern Hayat Eleştirisi

The Modern Life Critisism Within The Context Of Intertextuality On Hüsrev Hatemi’s “Dağıtmış Gazel” Poem

TUBA YILMAZ

Ethem Baran’ın “Emanet Gölgeler Defteri”nde Temel Sorunsallar

Basic Problematics In Ethem Baran’s “Emanet Gölgeler Defteri”

OKTAY YİVLİ

BELGELER

Hüseyin Siret Özsever Hakkında Bir Vesika

A Document On Hüseyin Siret Özsever

ÖMER ÖZCAN

KİTAPLAR

“Beş Şehir”

Five Cities

HATİCE AYBAY

“Nasıl İyi Bir Okur Olunur?” Sorusuna ve Daha Pek Çoğuna Yanıt Olarak “Edebiyat Nasıl Okunur”

“How To Read Literature?” As An Answer To The Question “How To Be A Good Reader?” And The Like

YASEMİN KOÇ

“Bir Başka Paris”

Another Paris

UMMAHAN NERKİZ

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

14. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.