Sayı 13, Nisan 2016

JENERİK

MAKALELER

Bir Otosansür Örneği Olarak “Bir Muhtıranın Son Yaprakları”

“The Last Leaves Of A Diary” As An Example Of Self-Censor

SABAHATTİN ÇAĞIN

Halit Ziya’nın Beslendiği Güzel Sanatlar

Fıne Arts From Whıch Halıt Zıya Benefıted

ŞERİFE ÇAĞIN

Ahmet Mithat Efendi’ye Göre Çağdaşı Namık Kemal

Namık Kemal Accordıng To Hıs Contemporary Ahmet Mithat Efendi

H. HARİKA DURGUN

“Güzel Elen” Çevirisi

The Translation Of “Güzel Elen”

İNCİ ENGİNÜN

Büyük Şiir mi Cins Şiir mi: Cemal Süreya’nın Özgünlük Bağlamındaki Poetik Görüşleri Üzerine

Major Poetry Or Idıosyncratıc Poetry: On Cemal Süreya’s Poetıc Vıews Regardıng Orıgınalıty

ÖZGÜR İLDEŞ

Ahmet Mithat Efendi ve Jean Jacques Rousseau

Ahmet Mithat Efendi And Jean Jacques Rousseau

ÖZLEM NEMUTLU

İsmail Gaspıralı’nın İlk Yayın Faaliyetlerinin Örneği Neşriyât-ı İsmailiye: Tercüman/Perevodçik

An Example Of İsmail Gaspıralı’s Fırst Publıshıng Actıvıtıes Neşriyât-ı İsmailiye

DMITRY PROHOROV-KOMILA TOPAL

İkinci Yeni Şiirinde Tematik Kriz

Thematıc Crısıs In The Second New Movement

OKTAY YİVLİ

BELGELER

Hüseyinzade Ali Turan’ın Bilinmeyen Bir Eseri: “Timur’un Hayali Karşısında”

An Unknown Work Of Hüseyinzade Ali Turan: “In Front Of Timur’s Image”

GÖZDE GÜNGÖR

Besim Atalay’ın Türk Dil Kurumu Hakkında Bir Raporu

A Report By Besim Atalay On Turkısh Language Socıety

ÖMER ÖZCAN

Fâik Âli’den Müşir Fuat Paşa’ya Bir Taziye Mektubu

A Letter Of Condolence From Fâık Âlı To Marshal Fuat Pasha

SELAHATTİN ÇİTÇİ

KİTAPLAR

Türk Düşünce Tarihine Bir Katkı: Hareket Dergisi

A Contrıbutıon To The Turkısh Hıstory Of Ideas: The Journal Of “Hareket”

ESRA DİNÇAY

Türkçe Edebiyatta Varla Yok Arası Bir Tür Fantastik Roman (1876-1960)

A Kınd Of Ambıguous Fantastıc Novel In Turkısh Lıterature

HATİCE AYBAY

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

13. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.