Sayı 12, Ekim 2015

JENERİK

MAKALELER

“Kaybederim Kendimi Ben Filmin Gidişinde”: Nâzım Hikmet’te Sinema İzleği

“I Lose Myself In The Flow Of Fılm”: The Theme Of Cınema In Nâzım Hikmet

FATİH ALTUĞ – CANAN BALAN

Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi

The Term Of Image/imge In Poetıc Studıes

ADEM CAN

Munis Fâik Ozansoy’un Yarım Kalmış Komedisi: “Aşk ve Tesadüf” Oyunu

Munis Fâik Ozansoy’s Unfınıshed Comedy: Aşk Ve Tesadüf Oyunu

SİNAN ÇİFTÇİ

Ahmet Mithat’ın “Gazi Osman” Oyununa Dair Eleştirisi

A Crıtıc Of A Play, Gazi Osman By Ahmet Mithat

İNCİ ENGİNÜN

“Çocuk ve Yuva” Dergisinin Çocuk Edebiyatına Katkısına Dair

On The Contrıbutıon Of The Çocuk Ve Yuva Magazıne To Chıldren’s Lıterature

MEHMET KARAKOÇ

Mizancı Murat ve İsmail Gaspıralı’nın Telif ve Tercüme Eserlere Dair Eleştirel Yaklaşımları

Dede Efendi In Lıterary Works Of Tanpınar

HALEF NAS

Refik Halit Karay’ın “Gözyaşı” Öyküsünde “Ya… Ya…” İmkansız Zorunlu Seçim Mantığının İşleyişi

Mizancı Murat And İsmail Gaspıralı’s Crıtıcal Approach About Translatıon And Copyrıght Works

CAFER ŞEN

Öyküyü Göstergebilimle Okumak: “Sonsuza Kalmak”

A Semıotıc Readıng Of The Story “Sonsuza Kalmak”

OKTAY YİVLİ

Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Duyguların “Müşahhas Çehre” Olarak Tasviri

The Descrıptıon Of Emotıons As “Personalızed Face” In The Poems Of Tevfik Fikret

SÜHEYLA YÜKSEL

BELGELER

Metin And’dan Nahit Bilga’ya Bir Mektup

A Letter To Nahit Bilga From Metin And

İNCİ ENGİNÜN

Ercümend Ekrem Talu’nun Bir Mektubu

A Letter By Ercümend Ekrem Talu

ÖMER ÖZCAN

KİTAPLAR

Tanpınar’dan Notlar ve Düşündürdükleri

Notes From Tanpınar And Its Connotatıons

İNCİ ENGİNÜN

Bir Kalem İşçisinin Anatomisi: Mahmut Yesari’nin Hayatı ve Hikayeciliği

Anatomy Of A Man Of Letters: Bıography Of Mahmut Yesari And Hıs Story Wrıtıng Career

FATİH ALPER TAŞBAŞ

Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat

Ahmet Mithat Efendi And Lıterature

TANER TUNÇ

YENİ TÜRK EDEBİYAT DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

12. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.