Sayı 11, Nisan 2015

JENERİK

MAKALELER

Servet-i Fünûn Şiirinde Halit Ziya’nın Yeri

 THE PLACE OF HALİT ZİYA IN SERVET-İ FÜNUN POETRY

ŞERİFE ÇAĞIN

Sâmiha Ayverdi ve Azize Caferzade’nin Tarihî Romanlarının Dil ve Üslup Özellikleri

THE LANGUAGE AND STYLE OF THE NOVELS OF SAMİHA AYVERDİ AND AZİZA JAFARZADE

MURAT DEĞER

“Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat” Romanında Anlatıcının Konumu

THE POSITION OF NARRATOR IN THE NOVEL “TAAŞŞUK-I TAL’AT VE FİTNAT”

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

“Kiralık Konak’ta” Anlatıcı ve Karakterleştirme

NARRATOR AND CHARACTERIZATION IN “KİRALIK KONAK”

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Irak Türkmenlerinde “Kardaşlık Dergisi”

THE KARDAŞLIK MAGAZINE IN IRAQI TURKMEN’S 

HAYDAR ADİL MOHAMMED

Şiir Sanatında “Soyutlama ve Einfühlung” -Sezai Karakoç Örneği-

EINFUHLUNG AND ABSTRACTION IN ART OF POETRY  –THE EXAMPLE OF SEZAI KARAKOÇ–

HALEF NAS

Ansiklopedist Bir Dergi: “Hafta”

AN ENCYCLOPAEDIST JOURNAL: “HAFTA”

MUAMMER ÖZTÜRK

Türkçede Yeni İmkân Arayışları Ekseninde İlhan Berk’te Dil Sapmaları

LINGUISTIC DIVERSIONS IN ILHAN BERK’S WORKS IN AN ATTEMPT TO FIND NEW POSSIBILITIES IN TURKISH LANGUAGE

NURULLAH ULUTAŞ

Verimli Çelişki: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünya Görüşü Hakkında Yaşanan Münakaşalar

PRODUCTIVE CONTRADICTION: THE ARGUMENTS 

ABOUT AHMET HAMDİ TANPINAR’S VISION OF WORLD

MEHMET YILMAZ

Görüş Mecmuası

“GÖRÜŞ” JOURNAL

SEFA YÜCE

BELGELER

Abdülhal Hâmit’ten Hayali Bir Söyleşi -Sual ve Cevap Yahut Hata ve Savab-

AN IMAGINARY INTERVIEW WRITTEN BY ABDÜLHAK HÂMİT –QUESTION AND ANSWER OR WRONG AND RIGHT–

İNCİ ENGİNÜN

Refî Cevad Ulunay’dan Rıza Tevfik’e Mektuplar

LETTERS FROM REFI CEVAD ULUNAY TO RIZA TEVFIK

ABDULLAH UÇMAN

KİTAPLAR

Avrupa’da Bir Cevelan

A WANDERER IN EUROPE

İNCİ ENGİNÜN

Balkan Savaşı Şairi Esat Rıza Bey ve Bütün Şiirleri

A BALKAN WAR POET: ESAT RIZA BEY, AND HIS COMPLETE POEMS

İNCİ ENGİNÜN

XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği Münif Paşa

MUNIF PASHA: A UNIQUE POLY-TECHNIQUE IN 19TH CENTURY

AYŞE SANDIKKAYA AŞIR

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Resim

THE VISIUALITY AND PICTURES IN AHMET HAMDI TANPINAR’S WORKS

TANER TUNÇ

Hikâyenin Teori ve Tarihî Gelişimini Öykü Tadında Okutan Eser: “Hikâye/Anlatı/Yorum”

A WORK THAT HAS BEEN READ THE STORY’S HISTORICAL AND THEORETICAL DEVELOPMENT IN THE TASTE OF TALE: STORY/NARRATIVE/COMMENT

M. CEM ÖZ

Kayıplarımız:

CEVAT HEYET (1925-2014)

YAVUZ AKPINAR

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

11. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.