Sayı 10, Ekim 2014

JENERİK

MAKALELER

Cemal Şakar’ın Öykülerinde Yapı

STRUCTURE IN CEMAL ŞAKAR’S SHORT STORIES

ERTAN ÖRGEN

Tufandan Önce Hikâyesinde Oyun ve Afet Arasında Kasaba Halkının Dramı

THE PEOPLE OF TOWN’S DRAMA, BETWEEN THE PLAY AND DISASTER IN THE SHORT STORY TUFANDAN ЕNCE [BEFORE THE GREAT FLOOD]

MEHMET GÜNEŞ

Cengiz Aytmatov’un Kassandra Damgası Romanında Kötülük ve Gelecek Kurgusu

THE CONCEPT OF EVIL AND DYSTOPIAN FUTURE IN CENGİZ AYTMATOV’S KASSANDRA DAMGASI

CAFER GARİPER – YASEMİN KÜÇÜKÇOŞKUN

Yeni Türk Edebiyatı Tarihinde Nesir Kavramı

THE CONCEPT OF PROSE IN MODERN TURKISH LITERATURE

ASKER RESULOV

Vakitsiz Solan Bir Çiçek: Mazlum Kenan Köstekçi ve Şiirleri

A FLOWER UNTİMELY DYING: MAZLUM KENAN KÖSTEKÇİ AND HİS POETRY

MERAL DEMİRYÜREK

Kemal Özer’in Öyküleri Üzerine Bir İnceleme

THE ANALYSIS OF KEMAL ÖZER’S SHORT STORIES

ERTAN ENGİN

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Hikâyelerinde Aidiyet Problemi

THE PROBLEM OF BELONGING IN MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’S SHORT STORIES

MEHMET TAT

Elçin ve Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı Araştırmalarının Problemleri

ELCHIN AND PROBLEMS OF EMIGRATIONOLOGY: OF THE STUDIES ON THE HISTORY OF AZERBAIJAN MIGRATION LITERATURE

NİKPUR CABBARLI

BELGELER

Hüseyinzade Ali Turan’ın İsmail Gaspıralı Hakkında “Temaşacı” İmzasıyla Yayımladığı Makalesi

HÜSEYİNZADE ALİ TURAN’S ARTICLE ON İSMAİL GASPIRALI PUBLISHED UNDER THE PSEUDONYM “TEMAŞACI”

GÖZDE GÜNGÖR

KİTAPLAR

“Ahmet Mithat Efendi’nin Telif ve Tercüme Yollu Yazdığı Büyük Romanlar”

THE GREAT NOVELS (ORIGINAL OR TRANSLATED/ADAPTED) BY AHMET MİTHAT EFENDİ

H. HARİKA DURGUN

Kemâl’le İhtimâl: Nâmık Kemâl’in Şiirine Tersten Bakmak

KEMÂL’LE İHTİMÂL: REVIEWING AND RECONSIDERING KAMAL’S LIFE AND ART

MÜBECCEL ÇOĞALMIŞ

Metruk Ev: Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi

OF METRUK EV: 

THE MODERN OTTOMAN INDIVIDUAL IN HALİD ZİYA’S NOVELS

HATİCE AYBAY

YENİ TÜRK EDEBİYATI DERGİSİ’NİN YAYIN İLKELERİ

10. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.