Sayı 2, Aralık 2021

JENERİK

MAKALELER / RESEARCH ARTICLES

*

HAZEL MELEK AKDİK

Anlatıda Cinsiyet ve Kadın Öznelliğinin İnşası: Muallime Üzerine Feminist Anlatıbilimsel Bir Okuma Denemesi

Gender and the Construction of Female Subjectivity in Narrative: A Feminist Narratological Reading of Muallime

*

ENSAR ALEMDAR

Sakat, Özürlü ve Engelli Kavramları: Tarifleri ve Farkları

The Concepts of Sakat, Özürlü and Engelli: Definitions and Differences

*

ŞEYMA BENLİ

Hangi Mevsim Daha İyidir? Sümer, Latin ve Türk Edebiyatlarında Mevsim Münazaralarına Ekoeleştirel Bir Yaklaşım

Which Season is Better? An Ecocritical Approach to Debates on Seasons in Sumerian, Latin and Turkish Literatures

*

HALİL İSKENDER

A Case of Absolute Neutralization in Turkish: T-Palatalization and its Predictability

Türkçede Bir Mutlak Yansızlaşma Vakası: T-Damaksıllaşması ve Tahmin Edilebilirliği

*

ESİN ÖRÜCÜ – İNCİ ENGİNÜN

Shakespeare’de Ne Seyrediyoruz: Oyun mu, Adaletin Tecellisi mi?

What Are We Watching in Shakespeare: The Play or the Act of Justice?

*

ARİF TAPAN

Kendi Modernizmini İcat Eden Yazar: Ahmet Mithat Efendi’yi Osmanlı Modernleşmesi Bağlamında Roman Mukaddimeleri Üzerinden Okumak

The Author Who Invented His Own Modernism: Reading Ahmet Mithat Efendi Through Novel Prefaces in the Context of Ottoman Modernization

*

TACETTİN TURGAY

Against the Mood Account of Turkish Nominalizers

Türkçe Adlaştırıcıların Kiple İzahına Dair

*

SİNEM EVREN YÜKSEL

Uyarlama Çalışmaları ve Sinema-Edebiyat İlişkileri Bağlamında Tütün Zamanı

Tütün Zamanı in the Context of Adaptation Studies and Cinema-Literature Relations

*

ARAŞTIRMA NOTLARI / RESEARCH NOTES

*

İCLAL VANWESENBEECK

Şair Nigâr Hanım ve Bir Hasan Fehmi Mutel Bestesi: “Sabaha Karşıdır Hep Yârini Tezkârın Ey Bülbül”

*

KİTABİYAT / BOOK REVIEWS

*

ALİ EMRE ÖZYILDIRIM

Hamdullah Hamdî. Leylâ vü Mecnûn (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)

*

SELEN ERDOĞAN

Ülker Gökberk. Excavating Memory: Bilge Karasu’s Istanbul and Walter Benjamin’s Berlin

*

BETÜL SİNAN NİZAM

İsmail E. Erünsal. Edebiyat Tarihi Yazıları: Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler

*

IŞIN TAYLAN

Harun Küçük. Science without Leisure: Practical Naturalism in Istanbul, 1660-1732

*

MUSTAFA ALTUĞ YAYLA

Konrad Hirschler. The Written Word in the Medieval Arabic Lands: A Social and Cultural History of Reading Practices

*

BELGELER / DOCUMENTS

*

ABDULLAH UÇMAN

Şiiri, Sanat Anlayışı ve Fikriyatı Üzerine Rıza Tevfik’ten Orhan Seyfi Orhon’a Bir Mektup

*

Sayının tamamını okumak için tıklayınız.